Radom, 26-611 Polska
biuro.friendstour@gmail.com

Witaj, świecie!

podróżowanie, rezerwacje.

Ubezpiecz swoje wakacje

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Signal Iduna. Za pośrednictwem naszej strony w łatwy
i wygodny sposób dokonają Państwo zakupu polisy na wyjazd.


Nagłe zachorowanie na Sars- Cov1, Sars- Cov2 z ich mutacjami jest objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach standardowej ochrony w ubezpieczeniu Bezpieczne Podróże oraz Karta SIC. Nie jest konieczne dodatkowe rozszerzenie ubezpieczenia oraz nie wymagamy z tego tytułu dopłaty składki. Nagłe zachorowanie rozumiane jest jako powstały
w sposób nagły stan chorobowy wyma­gający natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży.

/za Signal Iduna – najczęściej zadawane pytania https://www.signal-iduna.pl/ubezpieczenia/bezpieczne-podroze/