Radom, 26-611 Polska
biuro.friendstour@gmail.com

Certyfikaty

podróżowanie, rezerwacje.

FriendsTour jako firma świadcząca usługi turystyczne posiada od 2010 roku wpis do
Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.
Informacje z CEOTiPUNPUT:

Numer ewidencyjny:22969
Numer wpisu do rejestru:2209
Data wpisu do ewidencji:2019-04-24
Organ dokonujący wpisu
do Rejestru
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Certyfikaty – turystykaCertyfikaty – transfer
Certyfikat 2019Certyfikat 2020Certyfikat 2021Certyfikat

Zapraszamy do współpracy
Zespół FriendsTour